Veni M Art

VA Veni Atanasova
VENI M ART
osmijeh na licu uljepšava ulicu

Ръчно рисувани дрехи,текстил,декор за вкъщи и аксесоари
стъклопис,стенопис и всичко ,което пожелаете .
Всичко рисувано
Facebook – VENI M Art 
Instagram –  Veni M art

VA Veni Atanasova
VENI M ART
osmijeh na licu uljepšava ulicu

Влезте и се запознайте

Ručno izrađeni oslikani odječa, tekstil, dekor
vitraž,oslikani zid i sve što želite.
Facebook – VENI M Art 
Instagram –  Veni M art